Universal Ocel spol. s.r.o.

Zkušenosti s ocelí.

Universal znamená výkonnost.

Hrubé plechy tvoří konstrukční páteř průmyslového světa. Naši zákazníci se spoléhají na to, že dodáváme vynikající kvalitu. O tuto důvěru jsme se vždy ucházeli a budeme tak činit i nadále: na základě propracovaného managementu kvality, výkonného strojového parku, vynikajících dodavatelských vztahů, dobře vyškoleného personálu a flexibilní logistiky. 

Mimoto Universal znamená také rozsáhlý servis v oblasti nerezové oceli spojený s vytvářením skladových rezerv u všech běžných specifikací.

Co nemáme na skladě, to si opatříme, neboť máme těsné kontakty se všemi významnými výrobci oceli. Co je třeba opracovat, pro to zajistíme pálení, řezání, zkosení hran nebo frézování v našich závodech pro řezání plamenem. Dokážeme tak vždy splnit přání našich zákazníků. Spolehlivě, rychle a bezpečně.
To je náš svět oceli.


Kvalita vytváří důvěru.

Kvalita u nás v sobě zahrnuje více než dodání kvalitního zboží nebo jeho dokonalé obrobení. Kvalita je součástí našich procesů řízení jakosti.
V rámci našeho integrovaného systému managementu sem patří také ochrana životního prostředí a bezpečnost práce.

S touto rozsáhlou kontrolou dokážeme garantovat plynulé, spolehlivé a v neposlední řadě  ekonomické pracovní postupy.
Potvrzují nám to nezávislí odborní znalci.

Naše certifikační společnosti: